woonhuis Schelpenduin Monster

Langs de Haagweg in Monster, aan de rand van het duingebied wordt een hoogwaardig woongebied “Schelpenduin” ontwikkeld. Er is een landschappelijke onderlegger voor het gehele gebied ontworpen,¬†waarin duinlandschap, duinbos, polderbos en polder (madeland) evenwichtig en in samenhang zijn verdeeld over de nieuwe bouwlocaties en de nieuwe woningen die hier gebouwd worden zullen zich voegen in dit landschap.

Wij hebben binnen dit kader een woonhuis ontworpen voor familie de Bruijn. De woning is bijna klaar.

 

bedrijfsgebouw HORCONEX 1e paal

1e paal bedrijfsgebouw HORCONEX

polikliniek Behandel Centrum westland te Naaldwijk (1)

polikliniek Behandel Centrum Westland

bedrijfsgebouw HORCONEX opgeleverd