brede school 't Kofschip Duffel

De vernieuwde school ’t Kofschip in Duffel, België, is een bredeschool in de ware zin van het woord. Een school die staat als een huis, dat voelt als “ met elkaar onder één dak”, waar iedereen zich thuis voelt, klein en groot, school en buurt. Wij hebben ontworpen vanuit het kind: het kind centraal, het kind alleen, in een kleine groep, in een grote groep, in school, op de speelplaats en in en om de buurt. Wij hebben een school willen creëren met een ziel, een school die mogelijkheden en kansen biedt door de ruimten zo te groeperen, binnen en buiten, dat er plekken zijn om te ontdekken en te ontmoeten. Wij willen niet alleen een LEER-omgeving maken maar vooral een LEEF-omgeving. Een omgeving waar de kinderen zich thuis voelen, waarin ze kunnen leven en zich kunnen ontplooien binnen de mogelijkheden die in hen besloten liggen. Wij hebben dat bereikt door ’t Kofschip letterlijk centraal te stellen. Het Lange Klassenblok wordt verbonden met het nieuwe Kofschip. Patio’s daartussen laten dag- en zonlicht toe. Oud en nieuw zijn integraal samengevoegd en de refter en polyvalente ruimte op de begane grond, aansluitend aan het speelterrein en de sporthal, brengen school en buurt letterlijk samen. De nieuwe bredeschool maakt een verbinding met het verleden en zet een stap in de toekomst. De nieuwe verschijningsvorm heeft een menselijke maat, gaat een verbinding aan met de aanpalende bebouwing, geeft ruimte voor spel en waarborgt dag- en zonlicht.

De Haagse Hogeschool-Plein+ atrium

Haagse Hogeschool Plein +

Haagse Hogeschool voorzijde

Haagse Hogeschool

Alfrink college nieuwe gevel school

Alfrink college Zoetermeer