bredeschool Mucha Bonaire

Mucha is een stimulerende leer- en speelomgeving met een hoge mate van differentiatie in ruimten. Het respecteert de verschillende scholen door ze ieder hun eigen plek te geven en hun autonomie te waarborgen. Tegelijkertijd brengt het ze samen in een overkoepelende structuur welke ontmoetingen tussen scholen onderling en tussen de Bredeschool en de gemeenschap stimuleert. Buitenruimten en overdekte ruimten zijn karakteristiek voor het leven op Bonaire. Bij Mucha zijn deze ruimten integraal onderdeel van het leven in de school. Ze zijn volledig opgenomen in het gebouw en bieden elk klaslokaal een directe toegang door ze in te zetten als verkeersruimte. De sporthal en andere gemeenschappelijke ruimten vormen het hart van de school. Het is een multifunctionele ruimte die niet alleen sport maar ook bijeenkomsten, theater, disco’s of poppodia kan faciliteren. Dit alles is onder één dak gebracht. Het is een verbindend orgaan maar ook klimaatregulerend, onderdeel van een duurzame energiehuishouding door optimaal gebruik te maken van de lokale condities. Een grondpakket in combinatie met begroeiing en de dikke betonnen structuur voorzien van diverse openingen geven beschutting en bescherming en via het dak wordt met behulp van zon, regen en wind voorzien in warmte, koeling en spoel- en drinkwater. Karakteristiek zijn de windvleugels die een natuurlijke trek veroorzaken door gebruik te maken van de altijd aanwezige oostelijke passaat.

Uitbreiding Basisschool De Achtsprong

woongebouw school-woning Carry van Bruggensingel Rotterdam

Carry van Bruggensingel

Haagse Hogeschool voorzijde

Haagse Hogeschool