Carry van Bruggensingel

Op een betrekkelijk krap terrein aan de Carry van Bruggensingel in Rotterdam is in samenhang met een zogeheten school-woning en een uitbreiding van het kindercentrum Eigen Wijs een woongebouw gerealiseerd voor 58 seniorenwoningen.
Door het “optillen” van het woongebouw tot een hoogte van 4,5 meter en het daaronder plaatsen van het kindercentrum Eigen Wijs werd niet alleen het beschikbare terrein overzichtelijk, maar ontstond ook de mogelijkheid voor een ontmoetingsruimte.
De samenhang en ordening maakten het mogelijk dat jong en oud in harmonie op een levendige plek met elkaar samenleven. De “slimme” oplossing van het “optillen” past geheel in de sfeer van een belangrijke doelstelling van de stichting Humanitas: het combineren en samenvoegen van verschillende functies als wonen, kinderopvang en scholen.

Flexibel en multifunctioneel: dat zijn de uitgangspunten bij het bouwen van een zogenoemde school-woning aan de Carry van Bruggensingel in Rotterdam. Deze moet eerst ruimte bieden aan een school om na een periode van 10 tot 15 jaar te kunnen worden omgebouwd tot een of meerdere woningen.
De flexibiliteit is gezocht in een “raster” van 7.2 meter en een installatiezone met enkele voorzieningen tussen de begane grond en de eerste verdieping. Multifunctioneel werd de ruime trap in de centrale ruimte, die ook gebruikt kan worden als tribune tijdens festiviteiten en bijeenkomsten. De school-woning kan omgebouwd worden tot 8 seniorenwoningen, tot een zogenaamd zorghotel met 12 kamers of tot een combinatie hiervan.

Het bestaande driehoekige kindercentrum Eigen Wijs is uitgebreid met een vierkant gebouw dat onder het woongebouw is “geschoven” aan de Carry van Bruggensingel. Tussen het woongebouw en het kindercentrum zijn lichtopeningen aangebracht die de ruimte onder het woongebouw van daglicht voorzien.
Het vierkante grondplan bleek bijzonder geschikt om de 6 groepen van kindercentrum Eigen Wijs ruimtelijk onder te brengen. Met in het midden een centrale ruimte en daaromheen de groepsruimten. Kindercentrum Eigen Wijs is door deze opzet een geheel geworden dat bovendien goed past in de omgeving.

HazeHorst Nijkerk startbouw

bouw HazeHorst Nijkerk van start

Haagse Hogeschool voorzijde

Haagse Hogeschool

gevel Herbert Vissers College / VMBO / Nieuw Vennep

Herbert Vissers College