Ekkershof ‘s-Gravenzande

Ekkershof is de planvisie voor de locatie Sand-Ambachtstraat, Van Geeststraat en Langestraat in het centrum van ‘s-Gravenzande. Het betreft hier een verwevenheid van verschillende functies, waaronder wonen (woningen), cultuur (Bibliotheek Westland), zorg & welzijn (Vitis) en horeca (Grand Café). Deze verscheidenheid geeft vorm aan een programmering waar ruimte wordt geboden aan het ontwikkelen, verbreden en uitwisselen van ideeën met en voor mensen. Ekkershof wil vooral een meerwaarde betekenen voor het stadshart. Met een geheel eigen identiteit die naadloos aansluit bij de omgeving! Een plek die uniek is. Inclusief een nieuwe fraaie bestemming voor Het Oude Raadhuis, solitair en statig. Gecombineerd met een prachtige verstilde groene hof. En een woonprogramma dat past bij de Woonvisie Westland 2030, namelijk: 9 appartementen in de bereikbare markt, 8 maisonnettes in de vrije sector, 5 grondgebonden koopwoningen en 4 levensloopbestendige koopappartementen in de vrije sector. De investering in de culturele en commerciële drie-eenheid – Bibliotheek Westland, Vitis Welzijn en De Horeca – betekent een verdere vitalisering van de kern ‘s-Gravenzande.

planvisie Juliahof Wateringen impressie

Juliahof Wateringen