Joannesschool WSKO Naaldwijk

De Joannesschool van het WSKO is sinds 2011 een TOM-school. TOM staat voor Team Onderwijs Op Maat. Een TOM-school is een school die haar onderwijs anders durft te organiseren, personeel anders en effectiever durft in te zetten en kinderen op een andere manier kan laten werken. Kern begrippen zijn zelfstandigheid, zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces, samenwerkend leren en actief leren. Werkend vanuit deze visie en missie, werd duidelijk dat een uitbreiding van het bestaande gebouw noodzakelijk was. In onder- en middenbouw biedt het gebouw voldoende ruimte om het TOM onderwijs uit te kunnen voeren. De bestaande structuur met klassieke klaslokalen rondom een centrale ruimte en daartussen schuivende deuren die de verbinding tussen deze beide ruimten mogelijk maakt zodat het zelfstandig kunnen werken ook fysiek mogelijk is, staat het moderne onderwijs niet in de weg. Uitgezonderd het deel waar de bovenbouw zit. Daar wrong de schoen en bleek een uitbreiding met 2 extra lokalen noodzakelijk om het gehele gebouw geschikt te maken voor het TOM onderwijs. De uitbreiding is bewust in lijn gehouden met het bestaande gebouw om er voor te zorgen dat er eenheid is en blijft in beleving als ook in de ruimtelijke en organisatorische situatie.

nieuwe lokalen Montessorischool Naaldwijk gevel

Montessorischool WSKO Naaldwijk

Haagse Hogeschool voorzijde

Haagse Hogeschool

Brede School 't Kofschip Duffel

brede school ’t Kofschip Duffel