Juliahof Wateringen

In het kader van de herontwikkeling deelplan fase 1D aan de westzijde van het plangebied Juliahof is een planvisie ontwikkeld op basis van 19 patiowoningen met een gebruiksoppervlakte van ten minste 130 m2 en geschikt voor bewoners van 55 jaar en ouder. Binnen de kaders van het beeldkwaliteitplan waarin gesteld wordt aan te sluiten bij een dorpse en traditionele architectuur, is een visie ontwikkeld op het grensvlak van eigentijdse middelen en klassieke beeldkenmerken. Inspiratiebron is het tuindorp rond 1900 dat vervolgens weer geïnspireerd is op de Engelse landschapsarchitectuur. Het Agnetapark in Delft is zo’n tuindorp. Het is een schoolvoorbeeld van samenhang en individuele expressie en ons inziens de juiste richting naar een eigentijds dorpskarakter. In onze visie creëren we dit karakter door samenhang in de bouwsteen, de patiowoning, door eenduidig materiaalgebruik en door een eenduidige detaillering. Individuele expressie creëren we door 3 verschillende typen die gevarieerd geschakeld zijn, door variatie in kleur en door variatie in maatvoering. De patiowoningen zijn levensloopbestendig door alle ruimten zoals entree, woon- en eetkamer en ouderslaapkamer met badkamer op de begane grond te situeren. Op de verdieping zijn de overige slaapkamers. Eenheid en individualiteit zijn opvallend zichtbaar aan de straat en creëren zodoende het gewenste eigentijdse dorpse karakter.

herontwikkeling_s-Gravenzande_Ekkershof_impressie

Ekkershof ‘s-Gravenzande