Kinderdagcentrum AandachtsLab

Leuke naam, nietwaar, AandachtsLab. Het vertelt precies waar alle betrokkenen, ouders en hun kinderen samen met vrijwilligers en professionele begeleiders voor staan. Zij bieden intensieve aandacht aan kinderen die ernstig meervoudig beperkt zijn. Maar het is geen eenrichtingsverkeer. Er is sprake van een wisselwerking waarbij ervaringen worden uitgewisseld om behandelingen bij te sturen en vernieuwend in te zetten, als een laboratorium. Die aandacht en de laboratorium benadering heeft als doel om de kinderen een extra stimulans en hogere ontwikkeling te geven.

Een bijzonder concept dat volledig wordt ingezet, uitgevoerd en gefinancierd door de ouders, de sponsoren, de professionele begeleiders en vrijwilligers. Wij hebben daar ons steentje aan bijgedragen door de inrichting te ontwerpen in een voormalig schoolgebouw aan de Laboucherelaan 1 in Rijswijk. Schoolgebouwen zijn over het algemeen heel geschikt voor zorg gerelateerde functies zoals AandachtsLab. Dat bleek ook nu weer. De locatie is uitmuntend. In een woonwijk met vergelijkbare organisaties in de buurt en nabij het centrum. Als je binnenkomt, wordt je ruim ontvangen en kun je doorlopen naar de activiteitenruimten met verschoningsruimte, de therapieruimte, snoezelruimte, slaapruimten en bergingen rondom een ruime speelplaats. Wat nog ontbreekt, is een zwembad. Die ruimte is ervoor gereserveerd maar dat is het volgende doel om te bereiken.

HET_architectenbureau_projecten_ggzrdgg01

GGZ Delfland en ML RdGG

Verpleeghuis Oudshoorn Massa Studie

verpleeghuis Oudshoorn

02 St. Elisabeth Gasthuishof Leiden Tuin

St. Elisabeth Gasthuishof