kinderdagverblijf Do-Re-Mi

Verbeter de functionaliteit van het kindercentrum Do Re Mi door een tweede uitbreiding. Breng hierbij de twee bestaande gebouwdelen met elkaar in relatie. De oplossing was simpel en doeltreffend: het plaatsen van een markant centraal gebouw waardoor vele organisatorische problemen werden opgelost. Vanuit deze centrale ruimte zijn namelijk alle baby- en kleutergroepen, kantoren en naschoolse opvang te bereiken.
De laatste mag dan een zelfstandige positie innemen maar vormt wel een geheel met het kindercentrum. Dankzij de uitbreiding kunnen nu ook festiviteiten, vergaderingen of bijeenkomsten in de centrale ruimte plaatsvinden. Het ‘nieuwe’ kindercentrum Do Re Mi heeft dus niet alleen een eigentijds gezicht gekregen, maar is ook ‘klaar voor de toekomst’.

HET_architectenbureau_projecten_oosterbeek04

woningen Oosterbeek

AC Rijswijk Guntersteinweg

activiteitencentrum Guntersteinweg Rijswijk

02 St. Elisabeth Gasthuishof Leiden Tuin

St. Elisabeth Gasthuishof