Montessorischool WSKO Naaldwijk

De huidige montessorischool van het WSKO in Naaldwijk is in de loop der tijd aangepast aan de hedendaagse onderwijs visie. Dat heeft ertoe geleid dat de bestaande school nu het décor voor het montessori onderwijs is in combinatie met buitenschoolse opvang van de stichting Kwest. Veel schoolgebouwen die stammen uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw zijn opgezet vanuit een klassieke onderwijs visie maar gelukkig hebben deze gebouwen een flexibele gebouwstructuur. Het is dan ook wonderlijk dat in deze verouderde gebouwen, het moderne onderwijs met kinderopvang toch mogelijk blijkt. Maar een aanpassing of uitbreiding was in dit geval erg noodzakelijk om te zorgen dat het montessori onderwijs, in dit geval voor de onderbouw, in combinatie met de buitenschoolse opvang onbelemmerd kunnen samenwerken. Met de uitbreiding en de aanpassing zou het Montessori onderwijs in de onder-, midden- en bovenbouw beter uitgevoerd kunnen gaan worden. Door de personeelsruimte bovenop het extra klaslokaal te plaatsen dat op de plaats is gekomen waar de personeelsruimte oorspronkelijk heeft gezeten, kon er binnen de bestemmingscontouren en randvoorwaarden op betrekkelijk eenvoudige wijze het gebouw opnieuw functioneel gemaakt worden aan het onderwijs. Van binnen is er een optimaal functionerend onderwijs gebouw ontstaan. Van buiten, door de extra laag, staat er een eigenwijze markering die de school voor de argeloze voorbijganger en Westlander herkenbaarder maakt.

Brede School 't Kofschip Duffel

brede school ’t Kofschip Duffel

De Haagse Hogeschool-Plein+ atrium

Haagse Hogeschool Plein +

Alfrink college nieuwe gevel school

Alfrink college Zoetermeer