Nictiz

Nictiz is het nationale knooppunt en kenniscentrum voor ICT en innovatie in de zorg. Een belangrijke spil voor de elektronische communicatie in de zorg. Nictiz beheert het landelijk schakelpunt (LSP). Via het LSP beschikt iedere geautoriseerde zorgverlener op een eenvoudige, veilige en betrouwbare manier over relevante gegevens van de patiënt, op ieder moment van de dag, waar dan ook in Nederland. Nictiz ontwerpt met en voor de sector de landelijke standaarden voor elektronische communicatie in de zorg, ondersteunt de sector om te komen tot werkende ICT-toepassingen met landelijk rendement en draagt actief bij aan beleidsvorming voor ICT in de zorg op nationaal en internationaal gebied. De groeiende werkzaamheden heeft Nictiz, opgebouwd uit de 3 clusters kennis en advies, ontwerp en onderhoud en operations en ondersteund door het bedrijfsbureau, doen besluiten zich te huisvesten aan de Oude Middenweg te Leidschendam. HET heeft geadviseerd om, in het belang van het innovatieve en complexe karakter van de ICT architectuur die Nictiz ontwikkelt, te kiezen voor een open transparante organisatie gebaseerd op clean desk policy. Dit concept nodigt uit tot communicatie en heeft een hoge mate van flexibiliteit. Dat is bereikt door kantoorcellen te maken met glazen wanden die gedeeltelijk gesloten zijn en te combineren met een open middenzone en geclusterde dynamische archieven. De uitstraling is licht, luchtig, transparant en warm.

 

Orthodontiepraktijk Jonkman Roosendaal

orthodontiepraktijk Jonkman

Zwedenburg Mariahoeve steunpunt

steunpunt Zwedenburg

gevel Herbert Vissers College / VMBO / Nieuw Vennep

Herbert Vissers College