watertoren Naaldwijk

Hoe om te gaan met een monument dat vraagt om een nieuwe toekomst? De functie watertoren is opgehouden te bestaan en na een competitie, uitgeschreven door de eigenaar Evides NV, en die door HET architectenbureau is gewonnen, bleek het ontwerp met een programma van luxe appartementen, het meest overtuigend te zijn. Met respect voor het monument en met het oog gericht op de toekomst, lag het antwoord op die vraag in een verbintenis tussen oud en nieuw, zodanig dat er werkelijk sprake is van een huwelijk en niet van een “living apart together” relatie. Met die houding bleek het woonprogramma, 9 appartementen, dat in principe op gespannen voet staat met het gesloten en onverzettelijke karakter van de watertoren, mogelijk.

Naast de zware sombere oude heer staat een lichte kleurrijke jonge dame. Beiden zijn in de echt verbonden. Zonder het karakteristieke karakter van het monument te verzwakken, wordt een enkele verticale gevel verwijderd, en de koppeling met de nieuw te maken toren mogelijk gemaakt. Wat voorheen een gesloten en donker baken was, wordt nu een lichtend baken gedurende de dag en de nacht.

HET_architectenbureau_projecten_gashouder

Gashouder

02 St. Elisabeth Gasthuishof Leiden Tuin

St. Elisabeth Gasthuishof

interieur woning Oude Delft

woonhuis Sikkenk